Stichting Bezinning Orgaandonatie SBO
Header

Contemplatieve dialoog

oktober 11th, 2018 | Posted by Abele Reitsma in - (0 Comments)

Zo knap als orgaantransplantatie is, zo gebrekkig is vaak het gesprek over orgaandonatie. Hoe zou het optimale orgaandonatiegesprek er uit moeten zien? In een groep van maximaal twaalf personen gaan we een bijzondere dialoog aan met (in dit geval) twee inleiders. Eén heeft twee gunstige ervaringen met orgaantransplantatie. De ander twijfelt over registratie als potentiële …
Read more

Ineke Koedam © 19 augustus 2013 De thema’s coma, hersendood, bewustzijn, orgaandonatie, leven en dood hebben in één week tijd niet zo de boventoon gevoerd in de traditionele en sociale media als in de afgelopen week. Over het meisje dat niet wilde sterven.. Al is er zeker kritiek op de totstandkoming van de documentaire en …
Read more

De belangrijkste fout die de behandelende artsen in de documentaire “Het meisje dat niet wilde sterven” hebben gemaakt is niet zozeer dat ze het meisje Carina hersendood hebben verklaard, want dat hebben ze nooit gedaan. Het was slechts een prognose, waar ze hardnekkig in geloofden, op onterechte gronden. Dat had nog geen vreselijke gevolgen hoeven …
Read more

 • Aanbevolen

  Abele Reitsma over orgaandonatie

  Abele Reitsma over orgaandonatie

  Family7 interviewt Abele Reitsma over orgaandonatie in het programma Uitgelicht. Een interview voorbij ja of nee, voor of tegen: “Orgaandonatie en transplantatie vind ik heel mooi en knap, maar tegelijk onnatuurlijk.

 • Terugbelverzoek

 • Onderzoek en kennisoverdracht op basis van respect

  De Stichting Bezinning Orgaandonatie (SBO) bevordert onderzoek en kennisoverdracht inzake:

  ► sociale, psychologische, ethische, medische en juridische aspecten van orgaandonatie en transplantatie,
  ► het bewustzijn gedurende het stervensproces en de behoeftes van stervenden,
  ► het hersendoodcriterium,
  ► ervaringen van mensen die een donororgaan hebben ontvangen en
  ► ervaringen van mensen die bij leven een orgaan hebben afgestaan.

  Op basis van voortschrijdende kennis en techniek wil SBO een evenwichtig wetenschappelijk en juridisch klankbord bieden voor een periodieke herijking van de medische en maatschappelijke uitgangspunten van orgaandonatie waaronder medische protocollen, keurmerken en certificeringen en met name het hersendoodcriterium.

  SBO organiseert symposia en expertseminars om kennis en bewustwording onder zowel professionals als het publiek te vergroten.

  Uitgangspunt bij dit alles is het respect voor donoren, naaststaanden en ontvangers en hun respectievelijke materiële en immateriële behoeftes.

  In plaats van werving op basis van marketingcommunicatie, kiest SBO voor een individuele, vrije, bewuste en weloverwogen keuze van burgers op basis van evenwichtige, objectieve informatie met voldoende diepgang.

 • Categorieën