Stichting Bezinning Orgaandonatie SBO
Header

Contemplatieve dialoog

oktober 11th, 2018 | Posted by Abele Reitsma in - (0 Comments)

Zo knap als orgaantransplantatie is, zo gebrekkig is vaak het gesprek over orgaandonatie. Hoe zou het optimale orgaandonatiegesprek er uit moeten zien? In een groep van maximaal twaalf personen gaan we een bijzondere dialoog aan met (in dit geval) twee inleiders. Eén heeft twee gunstige ervaringen met orgaantransplantatie. De ander twijfelt over registratie als potentiële …
Read more

Sinds de Tweede Kamer op 13 september 2016 per abuis stemde voor wijziging van de donorwet leidden discussies hierover tot polarisatie. Ook na het akkoord van de Eerste Kamer op 13 februari 2018 krijgt het donorregister nog lange tijd historisch veel nee-registraties. Sinds twintig à dertig jaar is nee-zeggen opeens weer de trend. Hoe laat …
Read more

Veel vragen, waarop je reactie hieronder van harte welkom is. Voor patiënten op een wachtlijst voor een donororgaan lijkt de wetswijziging een dappere, rigoreuze maatregel. Ogenschijnlijk een geslaagd initiatief dat goed is voor de populariteit van de initiatiefneemster, Pia Dijkstra, in haar achterban. Het is nu aan de Minister om de wetswijziging in te voeren …
Read more

 • Aanbevolen

  Abele Reitsma over orgaandonatie

  Abele Reitsma over orgaandonatie

  Family7 interviewt Abele Reitsma over orgaandonatie in het programma Uitgelicht. Een interview voorbij ja of nee, voor of tegen: “Orgaandonatie en transplantatie vind ik heel mooi en knap, maar tegelijk onnatuurlijk.

 • Terugbelverzoek

 • Onderzoek en kennisoverdracht op basis van respect

  De Stichting Bezinning Orgaandonatie (SBO) bevordert onderzoek en kennisoverdracht inzake:

  ► sociale, psychologische, ethische, medische en juridische aspecten van orgaandonatie en transplantatie,
  ► het bewustzijn gedurende het stervensproces en de behoeftes van stervenden,
  ► het hersendoodcriterium,
  ► ervaringen van mensen die een donororgaan hebben ontvangen en
  ► ervaringen van mensen die bij leven een orgaan hebben afgestaan.

  Op basis van voortschrijdende kennis en techniek wil SBO een evenwichtig wetenschappelijk en juridisch klankbord bieden voor een periodieke herijking van de medische en maatschappelijke uitgangspunten van orgaandonatie waaronder medische protocollen, keurmerken en certificeringen en met name het hersendoodcriterium.

  SBO organiseert symposia en expertseminars om kennis en bewustwording onder zowel professionals als het publiek te vergroten.

  Uitgangspunt bij dit alles is het respect voor donoren, naaststaanden en ontvangers en hun respectievelijke materiële en immateriële behoeftes.

  In plaats van werving op basis van marketingcommunicatie, kiest SBO voor een individuele, vrije, bewuste en weloverwogen keuze van burgers op basis van evenwichtige, objectieve informatie met voldoende diepgang.

 • Categorieën