Stichting Bezinning Orgaandonatie SBO
Header
De Stichting Bezinning Orgaandonatie (SBO) is een onafhankelijke stichting, die zich ten doel stelt:
a. voorlichting te geven over orgaandonatie en orgaantransplantatie, uitgaand van de mens als een holistisch wezen;
b. lichamelijke en geestelijke aspecten van donatie en transplantatie te belichten;
c. te bevorderen dat de keuze omtrent orgaandonatie uitsluitend door elk individu zelf kan worden gemaakt;
d. onderzoek te bevorderen naar o.a. het hersendoodcriterium, het stervensproces, ervaringen van mensen die een donororgaan hebben ontvangen en ervaringen van mensen die bij leven een orgaan hebben afgestaan.

De Stichting Bezinning Orgaandonatie (SBO) wil dat over orgaandonatie zo volledig mogelijke informatie wordt verstrekt. Niet alleen de verhalen die het aantal potentiële donoren doen stijgen, maar ook de bedenkingen die er tegen orgaandonatie zijn. Het gaat per slot van rekening om de donor: die moet snel sterven om te voorkomen dat een ander spoedig sterft.

SBO biedt ruimte aan zowel voorstanders als tegenstanders van orgaandonatie.

SBO spreekt zich dus niet uit voor of tegen orgaandonatie, maar schuwt de lastige informatie niet ook al zou dat betekenen dat mensen geen donor willen zijn. Het gaat erom mensen serieus te nemen zodat ze ook werkelijk hun eigen keuze kunnen maken zonder druk van buitenaf. Gebleken is dat veel mensen een intuïtief gevoel hebben dat er met orgaandonatie iets niet klopt. Ze laten zich niet registreren als donor zonder te kunnen uitleggen wat de reden hiervan is. Dat maakt hen vaak tot mikpunt van anderen die ‘het zo goed weten’. Verwijten als asociaal, onmenselijk geen naastenliefde worden op hen losgelaten. Onder die druk laten sommigen zich dan alsnog met innerlijk diepe tegenzin registreren. Dit is niet wat uit persoonlijk perspectief wenselijk is. De SBO wil dit intuïtieve gevoel woorden geven zodat iedereen zonder schroom zijn eigen waarheid kan hebben en desgewenst kan verdedigen. Bewustzijn en bezinning staat voorop. Ook wil de SBO onderzoek bevorderen naar o.a. de effecten van orgaantransplantatie bij ontvangers.

Bestuursleden en adviseurs van de SBO geven op uitnodiging lezingen en nemen deel aan gespreksgroepen en symposia, zonder zich uit te spreken voor of tegen orgaandonatie.

 • Aanbevolen

  Abele Reitsma over orgaandonatie

  Abele Reitsma over orgaandonatie

  Family7 interviewt Abele Reitsma over orgaandonatie in het programma Uitgelicht. Een interview voorbij ja of nee, voor of tegen: “Orgaandonatie en transplantatie vind ik heel mooi en knap, maar tegelijk onnatuurlijk.

 • Terugbelverzoek

 • Onderzoek en kennisoverdracht op basis van respect

  De Stichting Bezinning Orgaandonatie (SBO) bevordert onderzoek en kennisoverdracht inzake:

  ► sociale, psychologische, ethische, medische en juridische aspecten van orgaandonatie en transplantatie,
  ► het bewustzijn gedurende het stervensproces en de behoeftes van stervenden,
  ► het hersendoodcriterium,
  ► ervaringen van mensen die een donororgaan hebben ontvangen en
  ► ervaringen van mensen die bij leven een orgaan hebben afgestaan.

  Op basis van voortschrijdende kennis en techniek wil SBO een evenwichtig wetenschappelijk en juridisch klankbord bieden voor een periodieke herijking van de medische en maatschappelijke uitgangspunten van orgaandonatie waaronder medische protocollen, keurmerken en certificeringen en met name het hersendoodcriterium.

  SBO organiseert symposia en expertseminars om kennis en bewustwording onder zowel professionals als het publiek te vergroten.

  Uitgangspunt bij dit alles is het respect voor donoren, naaststaanden en ontvangers en hun respectievelijke materiële en immateriële behoeftes.

  In plaats van werving op basis van marketingcommunicatie, kiest SBO voor een individuele, vrije, bewuste en weloverwogen keuze van burgers op basis van evenwichtige, objectieve informatie met voldoende diepgang.

 • Categorieën