Stichting Bezinning Orgaandonatie SBO
Header

Sinds de Tweede Kamer op 13 september 2016 per abuis stemde voor wijziging van de donorwet leidden discussies hierover tot polarisatie. Ook na het akkoord van de Eerste Kamer op 13 februari 2018 krijgt het donorregister nog lange tijd historisch veel nee-registraties. Sinds twintig à dertig jaar is nee-zeggen opeens weer de trend. Hoe laat …
Read more

Het ministerie van VWS heeft de website orgaandonatie.nu op twee punten aangepast. Dat schrijft het ministerie in een beroepschrift van 3 oktober 2016 aan het College van Beroep van de Stichting Reclame Code. Aanleiding is een uitspraak van de Reclame Code Commissie op 8 september 2016 in dossier 2016/00445. Deze uitspraak is op 8 november 2016 …
Read more

Ineke Koedam © 19 augustus 2013 De thema’s coma, hersendood, bewustzijn, orgaandonatie, leven en dood hebben in één week tijd niet zo de boventoon gevoerd in de traditionele en sociale media als in de afgelopen week. Over het meisje dat niet wilde sterven.. Al is er zeker kritiek op de totstandkoming van de documentaire en …
Read more

 • Aanbevolen

  Abele Reitsma over orgaandonatie

  Abele Reitsma over orgaandonatie

  Family7 interviewt Abele Reitsma over orgaandonatie in het programma Uitgelicht. Een interview voorbij ja of nee, voor of tegen: “Orgaandonatie en transplantatie vind ik heel mooi en knap, maar tegelijk onnatuurlijk.

 • Terugbelverzoek

 • Onderzoek en kennisoverdracht op basis van respect

  De Stichting Bezinning Orgaandonatie (SBO) bevordert onderzoek en kennisoverdracht inzake:

  ► sociale, psychologische, ethische, medische en juridische aspecten van orgaandonatie en transplantatie,
  ► het bewustzijn gedurende het stervensproces en de behoeftes van stervenden,
  ► het hersendoodcriterium,
  ► ervaringen van mensen die een donororgaan hebben ontvangen en
  ► ervaringen van mensen die bij leven een orgaan hebben afgestaan.

  Op basis van voortschrijdende kennis en techniek wil SBO een evenwichtig wetenschappelijk en juridisch klankbord bieden voor een periodieke herijking van de medische en maatschappelijke uitgangspunten van orgaandonatie waaronder medische protocollen, keurmerken en certificeringen en met name het hersendoodcriterium.

  SBO organiseert symposia en expertseminars om kennis en bewustwording onder zowel professionals als het publiek te vergroten.

  Uitgangspunt bij dit alles is het respect voor donoren, naaststaanden en ontvangers en hun respectievelijke materiële en immateriële behoeftes.

  In plaats van werving op basis van marketingcommunicatie, kiest SBO voor een individuele, vrije, bewuste en weloverwogen keuze van burgers op basis van evenwichtige, objectieve informatie met voldoende diepgang.

 • Categorieën