Stichting Bezinning Orgaandonatie SBO
Header

De huidige wetgeving laat elke Nederlander de volledige vrijheid om zich al dan niet als donor te registreren. Omdat het aantal geregistreerde (potentiële) donoren in de praktijk tegenvalt, gaan al geruime tijd stemmen op om de Nederlandse wetgeving te veranderen in een meer dwingend systeem. Iedereen zou dan automatisch als donor geregistreerd staan, tenzij nadrukkelijk bezwaar hiertegen wordt aangegeven. Daarom heet dit een ‘geen bezwaar systeem’ (GBS); een variant hierop is het systeem van ‘actieve donorregistratie’ (ADR).

Om de volgende redenen keert de SBO zich tegen een dergelijk systeem.
a. Er mogen bij mensen op wachtlijsten voor organen geen verwachtingen gewekt worden, die niet waargemaakt kunnen worden. Verschillende berekeningen tonen aan, dat een wetswijziging weinig tot geen extra donoren oplevert.
b. Een ‘geen bezwaar-wetgeving’ houdt geen rekening met rijpingsprocessen bij kinderen en jonge mensen. Zij weten immers niet of nauwelijks waar het over gaat, maar worden wel geacht donor te zijn. Deze groepen vormen het grootste potentieel aan donoren. Ook worden mensen die nog geen keuze kunnen maken gedwongen een besluit te nemen.
c. In een door de overheid gewenst dwingender systeem worden de organen weggehaald van mensen die om welke reden ook niet gereageerd hebben.

De overheid mag volgens de SBO dan ook niemand die niet uit vrije wil een positieve wilsbeschikking heeft afgegeven als donor registreren. Zonder bewijs daarvoor gaat het ‘geen bezwaar-systeem’ uit van de aanname dat orgaan-donatie en -transplantatie voor de mens niet schadelijk zijn: niet op fysiek en evenmin op psychisch of spiritueel niveau. Het is veler levensovertuiging dat na de dood een ander voortbestaan of reïncarnatie volgt. Mag de wetgeving dan zonder strikte noodzaak en zonder uitdrukkelijke toestemming van de persoon zelf ingrijpen in het leven en sterven van de mens? Laat de overheid hiermee niet haar neutraliteit op levensbeschouwelijk terrein los?

Lees meer: http://orgaandonorjaofnee.nl/vragen-omtrent-sterven/

 

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 You can leave a response, or trackback.

3 ResponsesLeave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

 • Aanbevolen

  Abele Reitsma over orgaandonatie

  Abele Reitsma over orgaandonatie

  Family7 interviewt Abele Reitsma over orgaandonatie in het programma Uitgelicht. Een interview voorbij ja of nee, voor of tegen: “Orgaandonatie en transplantatie vind ik heel mooi en knap, maar tegelijk onnatuurlijk.

 • Terugbelverzoek

 • Onderzoek en kennisoverdracht op basis van respect

  De Stichting Bezinning Orgaandonatie (SBO) bevordert onderzoek en kennisoverdracht inzake:

  ► sociale, psychologische, ethische, medische en juridische aspecten van orgaandonatie en transplantatie,
  ► het bewustzijn gedurende het stervensproces en de behoeftes van stervenden,
  ► het hersendoodcriterium,
  ► ervaringen van mensen die een donororgaan hebben ontvangen en
  ► ervaringen van mensen die bij leven een orgaan hebben afgestaan.

  Op basis van voortschrijdende kennis en techniek wil SBO een evenwichtig wetenschappelijk en juridisch klankbord bieden voor een periodieke herijking van de medische en maatschappelijke uitgangspunten van orgaandonatie waaronder medische protocollen, keurmerken en certificeringen en met name het hersendoodcriterium.

  SBO organiseert symposia en expertseminars om kennis en bewustwording onder zowel professionals als het publiek te vergroten.

  Uitgangspunt bij dit alles is het respect voor donoren, naaststaanden en ontvangers en hun respectievelijke materiële en immateriële behoeftes.

  In plaats van werving op basis van marketingcommunicatie, kiest SBO voor een individuele, vrije, bewuste en weloverwogen keuze van burgers op basis van evenwichtige, objectieve informatie met voldoende diepgang.

 • Categorieën