Stichting Bezinning Orgaandonatie SBO
Header

Het sterven als proces – onderzoek naar bewustzijn

juni 9th, 2013 | Posted by admin in Orgaandonatie argumenten | Stervensproces

Houdt de geest op te bestaan als het lichaam sterft? Bij veel mensen groeit een besef, dat er wel eens ‘meer tussen hemel en aarde’ zou kunnen zijn. Dit besef komt voort uit verschillende bronnen: spiritualiteit, het zoeken naar zingeving, de registratie en publicatie van buitenlichamelijke en bijna-doodervaringen van mensen en daarop gericht wetenschappelijk onderzoek.

Eeuwenoude filosofische, religieuze en spirituele overleveringen en inzichten kunnen dit besef versterken. Aan recent wetenschappelijk onderzoek naar bewustzijn kan ook inzicht worden ontleend. De mens kan dus worden beschouwd als een geestelijk wezen in een stoffelijk lichaam.

Sinds 1990 omschrijft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) de mens als een lichamelijk, psychosociaal en spiritueel wezen. Lichaam en geest vormen een eenheid. Zij zijn elkaars expressies, ze reflecteren elkaar. Dit betekent dat ook organen zowel een fysieke als een geestelijke component hebben. In elke lichaamscel en in elk orgaan is bewustzijn aanwezig. Ons lichaam met alle organen en onze geest kunnen holistisch gezien worden als een weerslag van al onze aardse ervaringen, en van onze bewuste en onbewuste emotionele processen. Het is fascinerend om publicaties van het voortgaand onderzoek hierover te volgen. Wat betekent dat voor onze beoordeling van orgaandonatie?

In de  V.S. acht de ‘Presidential Council on Bioethics’ het nodig en wenselijk om de huidige ideeën en praktijken rondom de (hersen)dood en het stervensproces helemaal opnieuw te onderzoeken.

Lees meer: http://orgaandonorjaofnee.nl/hersendood/

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 You can leave a response, or trackback.

One Response

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

 • Aanbevolen

  Abele Reitsma over orgaandonatie

  Abele Reitsma over orgaandonatie

  Family7 interviewt Abele Reitsma over orgaandonatie in het programma Uitgelicht. Een interview voorbij ja of nee, voor of tegen: “Orgaandonatie en transplantatie vind ik heel mooi en knap, maar tegelijk onnatuurlijk.

 • Terugbelverzoek

 • Onderzoek en kennisoverdracht op basis van respect

  De Stichting Bezinning Orgaandonatie (SBO) bevordert onderzoek en kennisoverdracht inzake:

  ► sociale, psychologische, ethische, medische en juridische aspecten van orgaandonatie en transplantatie,
  ► het bewustzijn gedurende het stervensproces en de behoeftes van stervenden,
  ► het hersendoodcriterium,
  ► ervaringen van mensen die een donororgaan hebben ontvangen en
  ► ervaringen van mensen die bij leven een orgaan hebben afgestaan.

  Op basis van voortschrijdende kennis en techniek wil SBO een evenwichtig wetenschappelijk en juridisch klankbord bieden voor een periodieke herijking van de medische en maatschappelijke uitgangspunten van orgaandonatie waaronder medische protocollen, keurmerken en certificeringen en met name het hersendoodcriterium.

  SBO organiseert symposia en expertseminars om kennis en bewustwording onder zowel professionals als het publiek te vergroten.

  Uitgangspunt bij dit alles is het respect voor donoren, naaststaanden en ontvangers en hun respectievelijke materiële en immateriële behoeftes.

  In plaats van werving op basis van marketingcommunicatie, kiest SBO voor een individuele, vrije, bewuste en weloverwogen keuze van burgers op basis van evenwichtige, objectieve informatie met voldoende diepgang.

 • Categorieën