Stichting Bezinning Orgaandonatie SBO
Header

SBO zet zich in om veelzijdige en wetenschappelijk gefundeerde informatie te verschaffen omtrent orgaandonatie. Het hersendoodcriterium raakt steeds meer omstreden. De SBO wil vooral duidelijke en zo volledig mogelijke informatie over orgaandonatie en transplantatie door kunnen geven. Gesteund door veelzijdige informatie, kan iedereen persoonlijk een meer weloverwogen beslissing nemen. Ofwel men neemt bij hersendood de …
Read more

In de Wet op de Orgaandonatie staat dat de dood van een orgaandonor wordt vastgesteld door middel van onder anderen het criterium “hersendood”. Bij deze wettelijke stellingname worden inmiddels echter uit allerlei hoeken steeds meer vragen gesteld. Een stervend mens krijgt bij die diagnose hersendood de status van lijk. Maar een stervend mens is toch …
Read more

Houdt de geest op te bestaan als het lichaam sterft? Bij veel mensen groeit een besef, dat er wel eens ‘meer tussen hemel en aarde’ zou kunnen zijn. Dit besef komt voort uit verschillende bronnen: spiritualiteit, het zoeken naar zingeving, de registratie en publicatie van buitenlichamelijke en bijna-doodervaringen van mensen en daarop gericht wetenschappelijk onderzoek. Eeuwenoude …
Read more

 • Aanbevolen

  Abele Reitsma over orgaandonatie

  Abele Reitsma over orgaandonatie

  Family7 interviewt Abele Reitsma over orgaandonatie in het programma Uitgelicht. Een interview voorbij ja of nee, voor of tegen: “Orgaandonatie en transplantatie vind ik heel mooi en knap, maar tegelijk onnatuurlijk.

 • Terugbelverzoek

 • Onderzoek en kennisoverdracht op basis van respect

  De Stichting Bezinning Orgaandonatie (SBO) bevordert onderzoek en kennisoverdracht inzake:

  ► sociale, psychologische, ethische, medische en juridische aspecten van orgaandonatie en transplantatie,
  ► het bewustzijn gedurende het stervensproces en de behoeftes van stervenden,
  ► het hersendoodcriterium,
  ► ervaringen van mensen die een donororgaan hebben ontvangen en
  ► ervaringen van mensen die bij leven een orgaan hebben afgestaan.

  Op basis van voortschrijdende kennis en techniek wil SBO een evenwichtig wetenschappelijk en juridisch klankbord bieden voor een periodieke herijking van de medische en maatschappelijke uitgangspunten van orgaandonatie waaronder medische protocollen, keurmerken en certificeringen en met name het hersendoodcriterium.

  SBO organiseert symposia en expertseminars om kennis en bewustwording onder zowel professionals als het publiek te vergroten.

  Uitgangspunt bij dit alles is het respect voor donoren, naaststaanden en ontvangers en hun respectievelijke materiële en immateriële behoeftes.

  In plaats van werving op basis van marketingcommunicatie, kiest SBO voor een individuele, vrije, bewuste en weloverwogen keuze van burgers op basis van evenwichtige, objectieve informatie met voldoende diepgang.

 • Categorieën