Stichting Bezinning Orgaandonatie SBO
Header

Orgaandonatie en –transplantatie in relatie tot het proces van sterven

juni 24th, 2013 | Posted by admin in Stervensproces

Ineke Koedam, © 24 juni 2013

Orgaandonatie grijpt diep in in het fysieke, innerlijke en energetische proces van sterven. Een proces dat onderdeel uitmaakt van én consequenties heeft voor wie wij ten diepste zijn.

Een latent intuïtief weten

‘Dat doe je toch’, zeggen velen met een spoor van wrevel als de campagne van de overheid voor het werven van donoren ter sprake komt. ‘Ik hecht aan goed sterven’ en ‘ik wil het leven, leven totdat het klaar is’, zo hoorde ik mijzelf jaren geleden al zeggen. Tot die tijd had ik me niet verdiept in het onderwerp orgaandonatie, maar er leek een latent intuïtief weten in mij wakker te worden. Ik hecht dus aan goed sterven, maar wat is dat goed sterven? En wat is dan in de eerste plaats sterven?

Sterven, een kostbaar, wezenlijk en autonoom proces

Voor mij is sterven een geboren worden in de geestelijke of spirituele wereld. De ultieme transformatie en daarmee een kostbaar en wezenlijk proces van ieder mens. Vanuit mijn jarenlange ervaring met stervenden weet ik hoe diepgaand betekenis kan worden gevonden in sterven naarmate we meer en meer in staat zijn dat autonome proces te respecteren zoals zich dat voltrekt. Net als elke andere levensfase is sterven veel minder een beheers- en controleerbaar proces dan we ons graag voorhouden. Zolang we blijven geloven in het maakbare sterven en niet in staat zijn om in het niet-weten te verblijven, zullen we ons niet kunnen openen voor het nieuwe. Het nieuwe dat zich in het verborgene van deze overgang schuilhoudt tot we er naar kunnen kijken. Keer op keer blijkt dat het meest wezenlijke rondom sterven niet te regisseren valt. Het valt ons eenvoudigweg toe als we ons plaatsen, of liever als we ons terugvinden, in de stroom van dienstbaarheid aan het autonome proces dat sterven is. Daarvoor dienen we afgestemd te zijn op iets dat ons mentale denken, ons dagelijks bewustzijn, overstijgt. Ieder mens sterft op zijn eigen manier. Dat is iets anders dan te zeggen dat mensen sterven zoals ze hebben geleefd. De eigen unieke manier zegt natuurlijk iets over hoe iemand in het leven heeft gestaan maar het cliché laat geen ruimte voor verandering en groei op het sterfbed. En juist in het sterven kunnen we grote bewegingen zien in de richting van verzachting, kwetsbaarheid en overgave. Het proces van sterven kan langzaam verlopen maar het kan zich ook binnen enkele uren voltrekken. Net zoals we in de moederschoot worden gevormd uit en door de vier elementen aarde, water, vuur en lucht zo verlaten de elementen ons één voor één tijdens het stervensproces. Het element ether speelt daarbij een speciale rol.

Sterven, onthechten van de aarde

Als eerste verdwijnt het element aarde met verlies aan gewicht, lichaamskracht en materie als gevolg. De energie loopt terug. Daarna verdwijnt het element water, waardoor het lichaam uitdroogt. Er ontstaat verlies aan controle over de lichaamsvochten met als gevolg incontinentie, overmatig zweten, loopneus en loopoor. Vervolgens verdwijnt het element vuur. Mensen krijgen het koud. Dat begint bij de uiteinden van het lichaam: de handen, voeten, oren en neus. De organen drogen uit en de warmte trekt zich terug in de richting van het hart. En uiteindelijk geeft het element lucht het op. Het ademen wordt oppervlakkiger en er kan sprake zijn van benauwdheid totdat uiteindelijk de adem stopt. Het is indrukwekkend om mee te maken en te zien hoe de materie daadwerkelijk wordt ontbonden: het onthechten van de aarde. Daarnaast zijn er de subtielere energieën die oplossen, het element ether. Minder zichtbaar voor de ongeoefende zintuigen, maar waarover ervaringen te lezen zijn in mijn boek In het licht van sterven, ervaringen op de grens van leven en dood, die stil maken.

Wanneer we het verdwijnen van de elementen in een groter perspectief plaatsen dan staat het element aarde voor afscheid van het aardse, van al onze bezittingen, van alle materie. Met de verdwijning van het element water nemen we afscheid van alle emoties. Het vuurelement staat voor het vuur van de ziel dat zich terugtrekt en met het element lucht ten slotte, blazen we de laatste adem uit en gaan we over naar de geestelijke of de zielewereld. Velen herkennen het gevoel dat een gestorvene er op enige moment niet meer is. Het terugtrekken en oplossen van alle subtiele energieën neemt tijd (esoterische tradities hebben het over drie dagen) en hoort wat mij betreft bij het sterven en daarmee bij de biografie, de levensloop van de mens.

Orgaandonatie op basis van het hersendood criterium maar óók op basis van het non-heart-beat principe grijpt wat mij betreft diep in in het fysieke, innerlijke en energetische proces van sterven. Een proces dat onderdeel uitmaakt van én consequenties heeft voor wie wij ten diepste zijn.

Ineke Koedam heeft haar eigen praktijk Weerschijn voor sterven, afscheid en rouw en is auteur van In het licht van sterven, ervaringen op de grens van leven en dood.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 You can leave a response, or trackback.

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

 • Aanbevolen

  Abele Reitsma over orgaandonatie

  Abele Reitsma over orgaandonatie

  Family7 interviewt Abele Reitsma over orgaandonatie in het programma Uitgelicht. Een interview voorbij ja of nee, voor of tegen: “Orgaandonatie en transplantatie vind ik heel mooi en knap, maar tegelijk onnatuurlijk.

 • Terugbelverzoek

 • Onderzoek en kennisoverdracht op basis van respect

  De Stichting Bezinning Orgaandonatie (SBO) bevordert onderzoek en kennisoverdracht inzake:

  ► sociale, psychologische, ethische, medische en juridische aspecten van orgaandonatie en transplantatie,
  ► het bewustzijn gedurende het stervensproces en de behoeftes van stervenden,
  ► het hersendoodcriterium,
  ► ervaringen van mensen die een donororgaan hebben ontvangen en
  ► ervaringen van mensen die bij leven een orgaan hebben afgestaan.

  Op basis van voortschrijdende kennis en techniek wil SBO een evenwichtig wetenschappelijk en juridisch klankbord bieden voor een periodieke herijking van de medische en maatschappelijke uitgangspunten van orgaandonatie waaronder medische protocollen, keurmerken en certificeringen en met name het hersendoodcriterium.

  SBO organiseert symposia en expertseminars om kennis en bewustwording onder zowel professionals als het publiek te vergroten.

  Uitgangspunt bij dit alles is het respect voor donoren, naaststaanden en ontvangers en hun respectievelijke materiële en immateriële behoeftes.

  In plaats van werving op basis van marketingcommunicatie, kiest SBO voor een individuele, vrije, bewuste en weloverwogen keuze van burgers op basis van evenwichtige, objectieve informatie met voldoende diepgang.

 • Categorieën