Stichting Bezinning Orgaandonatie SBO
Header

Betoog orgaandonatie

juni 9th, 2013 | Posted by Abele Reitsma in Orgaandonatie argumenten

Hoe schrijf ik een betoog, maar dan ècht overtuigend?

Tips voor een sterk betoog.

© Abele Reitsma, 12 juni 2013

Een betoog heeft tot doel om te beïnvloeden. Dit kan op verschillende niveaus: kennis, houding en gedrag. Houd er rekening mee dat de lezer of luisteraar al lang een standpunt kan hebben bepaald. Vaak is dat op een achteloze, terloopse manier gebeurd. Ook al is een overtuiging nog zo achteloos ontstaan, toch kan het veel tijd en energie kosten om iemand te overtuigen van iets nieuws. Misschien vindt hij of zij wel dat je zelf te makkelijk je mening hebt bepaald.

Goed overtuigen is een uitdaging. Beginnen met objectieve feiten kan hierbij helpen. Beginnen met een persoonlijke anekdote, dat je eigen houding ooit heel anders was, net als veel anderen, kan ook heel goed helpen. Zo neem je de lezer of toehoorder mee op reis, hoe je zelf tot je conclusies komt.

Verplaats je in de lezer of luisteraar en gebruik inleidende zinnen die iedereen kan beamen met een instemmend “ja”. Toon begrip voor de belevingswereld, de problemen en de beste bedoelingen van je “tegenstander”. Bedenk dat een standpunt is ingenomen vanuit een bepaald gezichtspunt. Vanuit een ander gezichtspunt zie je andere zaken en trek je andere conclusies. Geef je tegenstander alle erkenning, waardering en dank die hij of zij verdient.

Zoek aansluiting bij de achterliggende bedoelingen van je “tegenstander”. Zoek naar gemeenschappelijke doelstellingen op een hoger abstractieniveau. Die kan je vaak vinden via de abstracte, universele waarden van gezondheid, welzijn, veiligheid, zorgvuldigheid, bescherming, preventie, respect, vrijheid, verantwoordelijkheid, waardigheid, integriteit, zelfbeschikking, bewustzijn en zo voort.

Als je ècht wil overtuigen, blijf dan heel ver uit de buurt van een sfeer van wantrouwen, verwijten, klachten en kritiek. Zorg voor een ontspannen houding, waarin je de ander iets waardevols te bieden hebt dat belangrijker is dan je eigen gelijk. Toon oprechte belangstelling voor de waarden, normen en wensen van de toehoorder of lezer. Geef oprechte aandacht aan het probleem en de best denkbare oplossing. De ontvanger is dus belangrijker dan het ego van de afzender.

Gebruik alleen woorden waarin je gelooft of wil geloven. Benadruk en bevestig alleen die zaken die je wil benadrukken en bevestigen. Bijvoorbeeld meer de toekomst dan het verleden. Spreek gerust vanuit je ervaring en gevoel. Van anderen mag je verwachten dat ze dat respecteren. Maar wees voorzichtig met het (teveel) onderstrepen van je teleurstelling, frustratie of irritatie. Immers, hoe begrijpelijk en terecht ook, die zeggen misschien vooral iets over degene in wie ze zijn ontstaan. Bovendien zijn er effectievere manieren om de ander te motiveren. Benadruk en bevestig ook niet de gedachtenkronkel, fout of conclusie van je tegenstander. Laat je tegenstander in zijn of haar waarde en stel hem of haar in de gelegenheid zijn reputatie hoog te houden.

Wees voorzichtig met oordelen. Immers, ook al verplaats je je nog zo goed in de lezer of toehoorder, het is onmogelijk alles te zien of te ervaren zoals hij of zij vanuit zijn of haar eigen gezichtspunt. In plaats van “het is raar” kan je gebruiken “het is opmerkelijk”, of beter nog “ik vind het bijzonder”.

Maak onderscheid tussen feit en opinie. Formuleer een opinie zo feitelijk mogelijk.

Probeer de probleemstelling ook zo feitelijk mogelijk te formuleren. Denk er over na in hoeverre je de lezer of luisteraar hierbij “pijn” wil doen.

Bij het uitwerken van een probleemstelling is het een mogelijke valkuil dat je meer aandacht geeft aan de problemen, de nadelen en het ongelijk van andere standpunten dan aan de voordelen van je eigen standpunt. Houdt goed (oog)contact met je doelgroep en let op dat je voortdurend een open houding hebt.

Leg meer nadruk op de voordelen van je standpunt dan op de nadelen van andermans standpunt. Benadruk waar je vóór bent, in plaats van waar je tégen bent. Zorg voor een rustige, zelfverzekerde houding waarin je het heel gewoon vindt dat je er in zal slagen de ander te overtuigen. Geloof in de “vanzelfsprekende overwinning” in plaats van in de “moeizame strijd”. Het werkt zoals in een hachelijke situatie in het verkeer, bijvoorbeeld tijdens het rijden bij gladheid: kijk niet angstig naar het gevaar, maar blijf vol vertrouwen kijken naar het punt dat je wil bereiken.

Vermijd daarom negatieve woorden zoals “niet” of “geen”. Veel zinnen met “niet” of “geen” laten zich verrassend herschrijven met alleen maar positieve woorden!  Gebruik werkwoorden zoveel mogelijk in de actieve vorm en vermijd bij voorkeur passieve werkwoorden zoals “worden”, “zijn” of “zullen”. Enkelvoud komt vlotter over dan meervoud. De tegenwoordige tijd komt actiever over dan de verleden tijd. Deze tekst is een voorbeeld van deze tips.

In het ideale geval gaat een vraagstelling vooraf aan de stelling. Een mooie neutrale formulering is “Het is de vraag of …”

Geef aandacht aan de geschiedenis, ga op zoek naar de oorzaak. Wanneer werd het probleem voor het eerst beschreven? Maak onderscheid tussen oorzaak en gevolg. Maak onderscheid tussen preventie, bestrijding aan de bron en bestrijding van het symptoom. Geef aandacht aan ongewenste neveneffecten en aan alternatieven. Geef aandacht aan de beperkingen en onzekerheden van de huidige stand van wetenschap en techniek.

Gebruik liever een citaat dan eigen woorden. Feiten en opinies die je zelf inbrengt zijn interessant, maar ze zijn nog interessanter als ze afkomstig zijn van verschillende onafhankelijke bronnen, bijvoorbeeld een ervaringsdeskundige, een ter zake kundige onderzoeker, een bekend iemand of een gezaghebbende organisatie.

Ook kan je criteria formuleren, waaraan een oplossing zou moeten voldoen. Die laten zich ontlenen aan praktijkvoorbeelden die anders verliepen dan iedereen wil en aan de verhalen van ervaringsdeskundigen. Schets de uitgangspunten en randvoorwaarden van de gewenst oplossingsrichting.

Ga vooraf gesprekjes aan met mensen in je doelgroep. Zo ontdek je vanuit welke belevingswereld ze naar het onderwerp kijken, welke gevoeligheden er leven en welke tegenargumenten ze zullen inbrengen. Zorg dat je betoog rekening houdt met de mogelijke tegenwerpingen en deze weerlegt. Geef inzicht, hoe je je afwegingen hebt gemaakt.

Zorg voor een pakkend motto of verdeel het betoog in verschillende pakkende leuzen. Spreek in een paar zinnen de verschillende doelgroepen aan.

Het is belangrijk vanuit welke invalshoek het laatste woord komt. Zorg voor iets positiefs of iets leuks over je eigen conclusie.

 

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

 • Aanbevolen

  Abele Reitsma over orgaandonatie

  Abele Reitsma over orgaandonatie

  Family7 interviewt Abele Reitsma over orgaandonatie in het programma Uitgelicht. Een interview voorbij ja of nee, voor of tegen: “Orgaandonatie en transplantatie vind ik heel mooi en knap, maar tegelijk onnatuurlijk.

 • Terugbelverzoek

 • Onderzoek en kennisoverdracht op basis van respect

  De Stichting Bezinning Orgaandonatie (SBO) bevordert onderzoek en kennisoverdracht inzake:

  ► sociale, psychologische, ethische, medische en juridische aspecten van orgaandonatie en transplantatie,
  ► het bewustzijn gedurende het stervensproces en de behoeftes van stervenden,
  ► het hersendoodcriterium,
  ► ervaringen van mensen die een donororgaan hebben ontvangen en
  ► ervaringen van mensen die bij leven een orgaan hebben afgestaan.

  Op basis van voortschrijdende kennis en techniek wil SBO een evenwichtig wetenschappelijk en juridisch klankbord bieden voor een periodieke herijking van de medische en maatschappelijke uitgangspunten van orgaandonatie waaronder medische protocollen, keurmerken en certificeringen en met name het hersendoodcriterium.

  SBO organiseert symposia en expertseminars om kennis en bewustwording onder zowel professionals als het publiek te vergroten.

  Uitgangspunt bij dit alles is het respect voor donoren, naaststaanden en ontvangers en hun respectievelijke materiële en immateriële behoeftes.

  In plaats van werving op basis van marketingcommunicatie, kiest SBO voor een individuele, vrije, bewuste en weloverwogen keuze van burgers op basis van evenwichtige, objectieve informatie met voldoende diepgang.

 • Categorieën