Stichting Bezinning Orgaandonatie SBO
Header

Weloverwogen keuze

juni 9th, 2013 | Posted by admin in Donor ja of nee | Orgaandonatie argumenten

SBO zet zich in om veelzijdige en wetenschappelijk gefundeerde informatie te verschaffen omtrent orgaandonatie. Het hersendoodcriterium raakt steeds meer omstreden. De SBO wil vooral duidelijke en zo volledig mogelijke informatie over orgaandonatie en transplantatie door kunnen geven. Gesteund door veelzijdige informatie, kan iedereen persoonlijk een meer weloverwogen beslissing nemen. Ofwel men neemt bij hersendood de gevolgen van het ingrijpen in het stervens-proces voor lief. Ofwel men besluit tot een natuurlijk verloop van het stervens-proces, zonder ingrijpen van buitenaf.

Laat ieder haar/zijn keuze met naaststaanden en anderen bespreken, en laat ieder pas dan deze keuze vastleggen in het donorregister. Morele druk is daarbij uit den boze. Iedere ethische, existentiële, spirituele of religieuze keuze verdient alle respect. Er wordt dan ook voorkomen dat mensen, vaak onder druk van emotionele en verwarrende omstandigheden, belast worden met het nemen van de beslissing omtrent orgaandonatie van een hersendode.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 You can leave a response, or trackback.

One Response

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

 • Aanbevolen

  Abele Reitsma over orgaandonatie

  Abele Reitsma over orgaandonatie

  Family7 interviewt Abele Reitsma over orgaandonatie in het programma Uitgelicht. Een interview voorbij ja of nee, voor of tegen: “Orgaandonatie en transplantatie vind ik heel mooi en knap, maar tegelijk onnatuurlijk.

 • Terugbelverzoek

 • Onderzoek en kennisoverdracht op basis van respect

  De Stichting Bezinning Orgaandonatie (SBO) bevordert onderzoek en kennisoverdracht inzake:

  ► sociale, psychologische, ethische, medische en juridische aspecten van orgaandonatie en transplantatie,
  ► het bewustzijn gedurende het stervensproces en de behoeftes van stervenden,
  ► het hersendoodcriterium,
  ► ervaringen van mensen die een donororgaan hebben ontvangen en
  ► ervaringen van mensen die bij leven een orgaan hebben afgestaan.

  Op basis van voortschrijdende kennis en techniek wil SBO een evenwichtig wetenschappelijk en juridisch klankbord bieden voor een periodieke herijking van de medische en maatschappelijke uitgangspunten van orgaandonatie waaronder medische protocollen, keurmerken en certificeringen en met name het hersendoodcriterium.

  SBO organiseert symposia en expertseminars om kennis en bewustwording onder zowel professionals als het publiek te vergroten.

  Uitgangspunt bij dit alles is het respect voor donoren, naaststaanden en ontvangers en hun respectievelijke materiële en immateriële behoeftes.

  In plaats van werving op basis van marketingcommunicatie, kiest SBO voor een individuele, vrije, bewuste en weloverwogen keuze van burgers op basis van evenwichtige, objectieve informatie met voldoende diepgang.

 • Categorieën