Stichting Bezinning Orgaandonatie SBO
Header

In de Wet op de Orgaandonatie staat dat de dood van een orgaandonor wordt vastgesteld door middel van onder anderen het criterium “hersendood”. Bij deze wettelijke stellingname worden inmiddels echter uit allerlei hoeken steeds meer vragen gesteld.

Een stervend mens krijgt bij die diagnose hersendood de status van lijk. Maar een stervend mens is toch geen dode? Door de stellingname dat een hersendode dood is, wordt het sterven als een korter of langer durend proces ontkend, om het juridisch mogelijk te maken vroegtijdig over te gaan tot orgaanuitname. Er is een soort pre-mortaal doodsbegrip gecreëerd, ongeacht het stervens-proces.

Sterven is het proces waarin de levenskracht zich uit het lichaam terugtrekt. Dit proces is deels waarneembaar (lichaam) en deels niet (geest). Een hersendode wordt beademd, maar beademing van een dode is onmogelijk.  De zogeheten hersendode vertoont velerlei tekenen van leven, kan koorts krijgen en reageren op medicamenten. Er is dus nadrukkelijk sprake van leven. Dat dit leven kunstmatig in stand wordt gehouden is niet wezenlijk. Kunstmatige ingrepen komen immers bij allerlei ziekteprocessen voor. Essentieel is dat er sprake is van leven. Hoe lang dit leven nog zal voortduren is niet te voorspellen. Evenmin is met absolute zekerheid te voorspellen, of iemand wel of niet uit de hersendood ontwaakt. Er zijn gevallen bekend waarbij hersendood verklaarde mensen ontwaakten en volwaardig verder leefden. Opmerkelijke feiten zien we ook bij een aantal hersendood verklaarde zwangere vrouwen, bij wie het ‘stoffelijk overschot’ aan de beademing werd gehouden en werd doorbehandeld. Zij brachten na één tot drie maanden een springlevend kind ter wereld. Kan een nieuw leven zich ontwikkelen uit een stoffelijk overschot?

Tijdens de orgaanuitname wordt evident in het stervens-proces ingegrepen. Wordt daarbij rekening gehouden met processen die op geestelijk gebied plaatsvinden?

Lees meer: http://orgaandonorjaofnee.nl/informatie-voorlichting/

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 You can leave a response, or trackback.

One Response

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

 • Aanbevolen

  Abele Reitsma over orgaandonatie

  Abele Reitsma over orgaandonatie

  Family7 interviewt Abele Reitsma over orgaandonatie in het programma Uitgelicht. Een interview voorbij ja of nee, voor of tegen: “Orgaandonatie en transplantatie vind ik heel mooi en knap, maar tegelijk onnatuurlijk.

 • Terugbelverzoek

 • Onderzoek en kennisoverdracht op basis van respect

  De Stichting Bezinning Orgaandonatie (SBO) bevordert onderzoek en kennisoverdracht inzake:

  ► sociale, psychologische, ethische, medische en juridische aspecten van orgaandonatie en transplantatie,
  ► het bewustzijn gedurende het stervensproces en de behoeftes van stervenden,
  ► het hersendoodcriterium,
  ► ervaringen van mensen die een donororgaan hebben ontvangen en
  ► ervaringen van mensen die bij leven een orgaan hebben afgestaan.

  Op basis van voortschrijdende kennis en techniek wil SBO een evenwichtig wetenschappelijk en juridisch klankbord bieden voor een periodieke herijking van de medische en maatschappelijke uitgangspunten van orgaandonatie waaronder medische protocollen, keurmerken en certificeringen en met name het hersendoodcriterium.

  SBO organiseert symposia en expertseminars om kennis en bewustwording onder zowel professionals als het publiek te vergroten.

  Uitgangspunt bij dit alles is het respect voor donoren, naaststaanden en ontvangers en hun respectievelijke materiële en immateriële behoeftes.

  In plaats van werving op basis van marketingcommunicatie, kiest SBO voor een individuele, vrije, bewuste en weloverwogen keuze van burgers op basis van evenwichtige, objectieve informatie met voldoende diepgang.

 • Categorieën