Stichting Bezinning Orgaandonatie SBO
Header

Een bijzondere Duitse stellingname over orgaandonatie en de diagnose ‘dood’

februari 27th, 2014 | Posted by admin in Buitenland | Hersendood | Tegen orgaandonatie

Van Renate Focke, lid van de Duitse zusterorganisatie KAO (www.initiative-kao.de), ontvingen we onderstaande samenvatting van de stellingname betreffende Orgaandonatie door ‘Die Evangelischen Frauen in Deutschland‘. Deze EFID is de vrouwenorganisatie van de Evangelische Kirche in Deutschland (EKD), die hierover op 16 oktober 2013 vergaderde.
Het volledige document is te vinden op www.evangelischefrauen-deutschland.de.
Deze stellingname vanuit een grote protestantse kerkgemeenschap is zeer interessant en kritischer dan kerken zich meestal hierover uiten.
Deze Duitse vrouwenorganisatie met 3 miljoen leden komt op voor een maatschappelijk debat over orgaandonatie. Dat is ook het doel van de SBO: het bewerkstelligen van een breed gedragen, zichtbare en hoorbare maatschappelijke dialoog. Dit zonder te polariseren. Uw reacties zijn van harte welkom!

 • Hersendood is niet dood
 • Het donorcodicil moet de informatie bevatten, dat organen bij ‘wegvallende hersenfunctie’ uitgenomen worden
 • De wetgever moet verplicht worden om te zorgen voor uitgebreide en transparante informatie, waarin ook de kritische en omstreden gezichtspunten behandeld worden
 • Uitsluitend mensen van 18 jaar of ouder komen als potentiële donoren in aanmerking.
 • Een vervangende toestemming voor orgaandonatie door verwanten is ontoelaatbaar.
 • Toestemming door verwanten is bij uitzondering alleen toelaatbaar, wanneer hun verwant tevoren daartoe duidelijk toestemming heeft verleend.
 • Donoren moeten bij de orgaan-uitname volledige anesthesie en pijnbestrijding krijgen.
 • Medisch personeel heeft het recht medewerking aan orgaan-uitname te weigeren
 • Medisch personeel heeft recht op gratis supervisie
 • Een relatief betrouwbare diagnose ‘wegvallende hersenfuncties‘ valt uitsluitend na aanvullende diagnostiek met daartoe geëigende apparatuur te garanderen
 • Verwanten of hun vervangers hebben op hun uitdrukkelijk verzoek het recht bij de orgaan-uitname aanwezig te zijn
 • Exacte informatie over de weefsels die na de dood geoogst kunnen worden, zoals huid, pezen en ook bot, enz., moet in het donorprotocol worden opgenomen
 • Handel in weefsels of organen moet verboden worden
 • Orgaan-uitname na hartstilstand, zoals in vele andere landen gepraktiseerd wordt, dient afgewezen te worden

Betreffende de diagnose ‘dood‘:
De vrouwen in de Evangelische Kirche eisen een brede maatschappelijke discussie over de vraag wanneer een mens dood is.
De juridische definitie ’dood‘ is een taak voor de wetgever, niet voor artsenorganisaties (zoals de Bundesärztekammer in Duitsland).
Voor orgaan-uitname is een juridische ontheffing van het verbod om te doden vereist, vergelijkbaar met de regeling zoals die bestaat voor abortus provocatus.

 

 

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 You can leave a response, or trackback.

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

 • Aanbevolen

  Abele Reitsma over orgaandonatie

  Abele Reitsma over orgaandonatie

  Family7 interviewt Abele Reitsma over orgaandonatie in het programma Uitgelicht. Een interview voorbij ja of nee, voor of tegen: “Orgaandonatie en transplantatie vind ik heel mooi en knap, maar tegelijk onnatuurlijk.

 • Terugbelverzoek

 • Onderzoek en kennisoverdracht op basis van respect

  De Stichting Bezinning Orgaandonatie (SBO) bevordert onderzoek en kennisoverdracht inzake:

  ► sociale, psychologische, ethische, medische en juridische aspecten van orgaandonatie en transplantatie,
  ► het bewustzijn gedurende het stervensproces en de behoeftes van stervenden,
  ► het hersendoodcriterium,
  ► ervaringen van mensen die een donororgaan hebben ontvangen en
  ► ervaringen van mensen die bij leven een orgaan hebben afgestaan.

  Op basis van voortschrijdende kennis en techniek wil SBO een evenwichtig wetenschappelijk en juridisch klankbord bieden voor een periodieke herijking van de medische en maatschappelijke uitgangspunten van orgaandonatie waaronder medische protocollen, keurmerken en certificeringen en met name het hersendoodcriterium.

  SBO organiseert symposia en expertseminars om kennis en bewustwording onder zowel professionals als het publiek te vergroten.

  Uitgangspunt bij dit alles is het respect voor donoren, naaststaanden en ontvangers en hun respectievelijke materiële en immateriële behoeftes.

  In plaats van werving op basis van marketingcommunicatie, kiest SBO voor een individuele, vrije, bewuste en weloverwogen keuze van burgers op basis van evenwichtige, objectieve informatie met voldoende diepgang.

 • Categorieën