Stichting Bezinning Orgaandonatie SBO
Header

Contemplatieve dialoog over orgaandonatie en -transplantatie

oktober 10th, 2018 | Posted by Abele Reitsma in Orgaandonatie | Orgaantransplantatie

Sinds de Tweede Kamer op 13 september 2016 per abuis stemde voor wijziging van de donorwet leidden discussies hierover tot polarisatie. Ook na het akkoord van de Eerste Kamer op 13 februari 2018 krijgt het donorregister nog lange tijd historisch veel nee-registraties. Sinds twintig à dertig jaar is nee-zeggen opeens weer de trend. Hoe laat polarisatie zich ombuigen tot dialoog en opbouwende bezinning?

Zo knap als orgaantransplantatie is, zo gebrekkig is vaak het gesprek over orgaandonatie. Hoe zou het optimale orgaandonatiegesprek er uit moeten zien?

Een groep Benedictijnen ontwikkelde eind jaren zeventig op de Filippijnen voor hun eigen studie en bezinning de contemplatieve dialoog: een veilige, oordeelvrije en discussievrije gespreksvorm voor onthaasting, bezinning en een open einde. Een vorm die geschikt is voor alle mogelijke onderwerpen. Op een avond in juni 2014 maakte ik in Utrecht opgetogen kennis met deze energiegever.

Wat is een contemplatieve dialoog?

Een samenzijn met ruimte voor bezinning en inspirerende stilte, waarin ieder de tijd neemt om ontvankelijk, aandachtig te luisteren zonder te onderbreken, te overreden, te weerleggen of te oordelen: ontvankelijke positieve aandacht (OPA).
Wie mee wil doen, doet mee. Een beurt overslaan is ook prima. Alleen observeren kan ook, als dat akkoord is voor de overige deelnemers. Ieder behandelt alles vertrouwelijk wat vertrouwelijk van aard is.
Deze vorm blijkt mensen de veiligheid te bieden om zich kwetsbaar op te stellen en om emoties te durven tonen.
Respectvol begrip, verbinding en nieuwe initiatieven zijn het resultaat.

De achtereenvolgende rondes zien er als volgt uit:

1. Of:

Een inleider vertelt in een kring over een thema/gebeurtenis of iets dat hem/haar bezig houdt. Eventueel nog een tweede inleider met een andere invalshoek.

In een aansluitende stille pauze maken deelnemers aantekeningen van wat hen raakt of inspireert uit het verhaal/de verhalen van de inleider(s).

Of (sneller):

Deelnemers krijgen kaarten met uitspraken of afbeeldingen en kiezen er één uit die hen het meest raakt of inspireert (of voegen er zelf één aan toe).

2. Deelnemers verdelen zich in kringen van 7 tot 12 personen.

Deelnemers (in willekeurige volgorde, als popcorn, afgewisseld door korte stiltes) vertellen welke reflectie ze willen delen: wat hen het meest raakt, één punt, in de ik-vorm, zonder algemene opmerkingen, kritiek, abstracte opinies en jij-boodschappen. Geen oordelen, meningen en adviezen (laat OMA thuis).

Wat doet het gehoorde mij, wat komt er in me naar boven, wat roept het bij me op, wat brengt het bij me teweeg, wat heeft dit mij te zeggen, voor welke vraag stelt dit mij?

Anderen luisteren zonder commentaar, zonder vragen te stellen of te reageren. (Bij zeer hoge uitzondering stelt alleen de gespreksleider uitsluitend uitnodigende, open vragen. De gespreksleider zal vooral de spelregels bewaken en wijdlopige monologen naar een afronding begeleiden.)

In een aansluitende stille pauze maken deelnemers aantekeningen over wat hen raakt of inspireert in wat anderen vertelden in deze ronde. Wat doen de reacties mij? (en zo voort, als in de eerste ronde).

Als er tijd voor is: deelnemers nuttigen samen zelf bereid eten en drinken.

3. Deelnemers (in willekeurige volgorde afgewisseld door korte stiltes) vertellen welke reflectie ze willen delen: wat heeft mij het meest geraakt of aan het denken gezet in wat anderen vertelden in de vorige ronde, één punt, in de ik-vorm, zonder algemene opmerkingen, abstracte opinies en jij-boodschappen. Opnieuw zonder commentaar, zonder reactie.

In een aansluitende stille pauze maken deelnemers aantekeningen wat hen raakt of inspireert. Over welke droom fantaseer ik, welk stapje kan ik zetten?

Deelnemers komen weer samen in de grote kring.

4. Deelnemers (in willekeurige volgorde afgewisseld door korte stiltes) vertellen wat ze willen delen: wat neem ik mee uit de bijeenkomst in mijn leven, opnieuw alles zonder kritiek of discussie en ook zonder samenvatting of evaluatie.

Deelnemers praten eventueel afsluitend na onder het genot van een drankje. Vanzelfsprekend opnieuw zonder oordelen, meningen, adviezen, etc. (laat OMA thuis, neem OPA mee: ontvankelijke positieve aandacht).

Laat OMA thuis (Oordelen, Meningen en Adviezen) en neem OPA mee (Ontvankelijke Positieve Aandacht).

Abele Reitsma
Stichting Bezinning Orgaandonatie SBO
© 10 oktober 2018
met dank aan het Center for Sustainable Justice te Utrecht.

Wilt u een dialoog organiseren of meedoen? Wij lezen graag uw e-mail hierover.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 You can leave a response, or trackback.

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

 • Aanbevolen

  Abele Reitsma over orgaandonatie

  Abele Reitsma over orgaandonatie

  Family7 interviewt Abele Reitsma over orgaandonatie in het programma Uitgelicht. Een interview voorbij ja of nee, voor of tegen: “Orgaandonatie en transplantatie vind ik heel mooi en knap, maar tegelijk onnatuurlijk.

 • Terugbelverzoek

 • Onderzoek en kennisoverdracht op basis van respect

  De Stichting Bezinning Orgaandonatie (SBO) bevordert onderzoek en kennisoverdracht inzake:

  ► sociale, psychologische, ethische, medische en juridische aspecten van orgaandonatie en transplantatie,
  ► het bewustzijn gedurende het stervensproces en de behoeftes van stervenden,
  ► het hersendoodcriterium,
  ► ervaringen van mensen die een donororgaan hebben ontvangen en
  ► ervaringen van mensen die bij leven een orgaan hebben afgestaan.

  Op basis van voortschrijdende kennis en techniek wil SBO een evenwichtig wetenschappelijk en juridisch klankbord bieden voor een periodieke herijking van de medische en maatschappelijke uitgangspunten van orgaandonatie waaronder medische protocollen, keurmerken en certificeringen en met name het hersendoodcriterium.

  SBO organiseert symposia en expertseminars om kennis en bewustwording onder zowel professionals als het publiek te vergroten.

  Uitgangspunt bij dit alles is het respect voor donoren, naaststaanden en ontvangers en hun respectievelijke materiële en immateriële behoeftes.

  In plaats van werving op basis van marketingcommunicatie, kiest SBO voor een individuele, vrije, bewuste en weloverwogen keuze van burgers op basis van evenwichtige, objectieve informatie met voldoende diepgang.

 • Categorieën