Stichting Bezinning Orgaandonatie SBO
Header
Zijn organen bezield? Ari van Buuren in gesprek met verpleeghuisarts Bert Keizer.

Van IKON TV kreeg Ari van Buuren, actief lid van de SBO Adviesraad en oud-voorzitter van SBO, de uitnodiging om de dialoog aan te gaan met Trouw-columnist Bert Keizer. IKON zond het gesprek uit op zondagochtend 5 april 2015 in het televisieprogramma IKONhuis De Nieuwe Wereld. NPO 2, 10u15. De uitnodiging hiervoor vond haar aanleiding …
Read more

Van Renate Focke, lid van de Duitse zusterorganisatie KAO (www.initiative-kao.de), ontvingen we onderstaande samenvatting van de stellingname betreffende Orgaandonatie door ‘Die Evangelischen Frauen in Deutschland‘. Deze EFID is de vrouwenorganisatie van de Evangelische Kirche in Deutschland (EKD), die hierover op 16 oktober 2013 vergaderde. Het volledige document is te vinden op www.evangelischefrauen-deutschland.de. Deze stellingname vanuit …
Read more

Ineke Koedam © 19 augustus 2013 De thema’s coma, hersendood, bewustzijn, orgaandonatie, leven en dood hebben in één week tijd niet zo de boventoon gevoerd in de traditionele en sociale media als in de afgelopen week. Over het meisje dat niet wilde sterven.. Al is er zeker kritiek op de totstandkoming van de documentaire en …
Read more

 • Aanbevolen

  Abele Reitsma over orgaandonatie

  Abele Reitsma over orgaandonatie

  Family7 interviewt Abele Reitsma over orgaandonatie in het programma Uitgelicht. Een interview voorbij ja of nee, voor of tegen: “Orgaandonatie en transplantatie vind ik heel mooi en knap, maar tegelijk onnatuurlijk.

 • Terugbelverzoek

 • Onderzoek en kennisoverdracht op basis van respect

  De Stichting Bezinning Orgaandonatie (SBO) bevordert onderzoek en kennisoverdracht inzake:

  ► sociale, psychologische, ethische, medische en juridische aspecten van orgaandonatie en transplantatie,
  ► het bewustzijn gedurende het stervensproces en de behoeftes van stervenden,
  ► het hersendoodcriterium,
  ► ervaringen van mensen die een donororgaan hebben ontvangen en
  ► ervaringen van mensen die bij leven een orgaan hebben afgestaan.

  Op basis van voortschrijdende kennis en techniek wil SBO een evenwichtig wetenschappelijk en juridisch klankbord bieden voor een periodieke herijking van de medische en maatschappelijke uitgangspunten van orgaandonatie waaronder medische protocollen, keurmerken en certificeringen en met name het hersendoodcriterium.

  SBO organiseert symposia en expertseminars om kennis en bewustwording onder zowel professionals als het publiek te vergroten.

  Uitgangspunt bij dit alles is het respect voor donoren, naaststaanden en ontvangers en hun respectievelijke materiële en immateriële behoeftes.

  In plaats van werving op basis van marketingcommunicatie, kiest SBO voor een individuele, vrije, bewuste en weloverwogen keuze van burgers op basis van evenwichtige, objectieve informatie met voldoende diepgang.

 • Categorieën