Stichting Bezinning Orgaandonatie SBO
Header

Alexander de Savornin Lohman © 2012 Geen mens is in staat de dood te ontlopen. Sterven en dood gaan zijn niet het tegendeel van het leven, maar een essentieel en onontkoombaar onderdeel daarvan. Sterven is zelfs, naast de geboorte, de meest fundamentele levenservaring die een mens mee kan maken. Mijn moeder had, toen zij overleed, …
Read more

Vandaag gehoord op de autoradio: de Nederlandse Transplantatiestichting (NTS) geeft lespakketten uit voor het onderwijs. Haar programma ‘Donor Denken’ bedient kinderen van 10 t/m 20 jaar. “Er moeten meer kinderdonoren komen!” heet het. Lespakketten, ook voor jonge kinderen? OK wellicht. Maar niet zo. Niet eenzijdig. Niet onvolledig. Kunnen kiezen hoort alle pro’s en contra’s in …
Read more

Deze blog van SBO-voorzitter drs Ari van Buuren, van 30 mei 2013, is gepubliceerd op verschillende websites (klik op de links voor reacties van lezers): http://www.kerknieuws.nl/debat.asp?oId=223 http://www.nieuwwij.nl/index.php?pageID=13&messageID=8987 http://www.nieuwemoskee.nl/2013/06/donorschap-gezamenlijke-plicht-of-individuele-keuze/ http://www.hetgoedeleven.com/Default.aspx?tabid=240&IndexId=191815 Perspectieven en impasses bij orgaandonatie Binnenkort komt het donorregistratie-systeem ongetwijfeld weer in het politieke debat naar voren. Tot op heden ben je in Nederland pas donor …
Read more

 • Terugbelverzoek

 • Aanbevolen

  Abele Reitsma over orgaandonatie

  Abele Reitsma over orgaandonatie

  Family7 interviewt Abele Reitsma over orgaandonatie in het programma Uitgelicht. Een interview voorbij ja of nee, voor of tegen: “Orgaandonatie en transplantatie vind ik heel mooi en knap, maar tegelijk onnatuurlijk.

 • Onderzoek en kennisoverdracht op basis van respect

  De Stichting Bezinning Orgaandonatie (SBO) bevordert onderzoek en kennisoverdracht inzake:

  ► sociale, psychologische, ethische, medische en juridische aspecten van orgaandonatie en transplantatie,
  ► het bewustzijn gedurende het stervensproces en de behoeftes van stervenden,
  ► het hersendoodcriterium,
  ► ervaringen van mensen die een donororgaan hebben ontvangen en
  ► ervaringen van mensen die bij leven een orgaan hebben afgestaan.

  Op basis van voortschrijdende kennis en techniek wil SBO een evenwichtig wetenschappelijk en juridisch klankbord bieden voor een periodieke herijking van de medische en maatschappelijke uitgangspunten van orgaandonatie waaronder medische protocollen, keurmerken en certificeringen en met name het hersendoodcriterium.

  SBO organiseert symposia en expertseminars om kennis en bewustwording onder zowel professionals als het publiek te vergroten.

  Uitgangspunt bij dit alles is het respect voor donoren, naaststaanden en ontvangers en hun respectievelijke materiële en immateriële behoeftes.

  In plaats van werving op basis van marketingcommunicatie, kiest SBO voor een individuele, vrije, bewuste en weloverwogen keuze van burgers op basis van evenwichtige, objectieve informatie met voldoende diepgang.

 • Categorieën