Stichting Bezinning Orgaandonatie SBO
Header
Orgaandonatie donor worden ja of nee argumenten SBO copyright@AbeleReitsma.com 2012 bospad zomer vierkant

Désanne van Brederode © 2012 De televisiespotjes voorafgaand aan de Olympische Spelen waren duidelijk: niets is makkelijker dan aangeven dat je je organen na je dood beschikbaar stelt voor transplantatie. Atleten als Rea Lenders en de Vrouwen Acht trainden verbeten, maar met een tablet achteloos in de hand – om zichzelf, tussen sierlijke sprongen of …
Read more

Orgaandonatie donor worden ja of nee argumenten SBO copyright@AbeleReitsma.com 2013 24052013715 Taraxacum paardebloem pluisbol dauw vierkant

Toespraak van Opper-Rabbijn Binyomin Jacobs op het SBO-Expertseminar 20 april 2012 In de Talmoed lezen wij: “de beste der artsen/hulpverleners zullen in de hel belanden”. Wat betekent dit? Het joodse woord voor “de beste/goed” is tov. U kent wellicht de uitdrukking: een toffe jongen. Iedere letter heeft in het Hebreeuws een getallenwaarde. Het woord tov …
Read more

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Deze blog van SBO-voorzitter drs Ari van Buuren, van 30 mei 2013, is gepubliceerd op verschillende websites (klik op de links voor reacties van lezers): http://www.kerknieuws.nl/debat.asp?oId=223 http://www.nieuwwij.nl/index.php?pageID=13&messageID=8987 http://www.nieuwemoskee.nl/2013/06/donorschap-gezamenlijke-plicht-of-individuele-keuze/ http://www.hetgoedeleven.com/Default.aspx?tabid=240&IndexId=191815 Perspectieven en impasses bij orgaandonatie Binnenkort komt het donorregistratie-systeem ongetwijfeld weer in het politieke debat naar voren. Tot op heden ben je in Nederland pas donor …
Read more

 • Blog

  Orgaandonatie: doodgewoon?

  Orgaandonatie: doodgewoon?

  De politieke en medische druk om te komen tot een Actief Donor Registratiesysteem (ADR) neemt toe. In Trouw van 4 april noemt Martin Buijsen vasthouden aan het huidige registratiesysteem immoreel en schending van mensenrechten. Volgens Patrick van Schie, directeur Telders-stichting, is echter het grondrecht op onaantastbaarheid van het lichaam in het geding.

 • Onderzoek en kennisoverdracht op basis van respect

  De Stichting Bezinning Orgaandonatie (SBO) bevordert onderzoek en kennisoverdracht inzake:

  ► sociale, psychologische, ethische, medische en juridische aspecten van orgaandonatie en transplantatie,
  ► het bewustzijn gedurende het stervensproces en de behoeftes van stervenden,
  ► het hersendoodcriterium,
  ► ervaringen van mensen die een donororgaan hebben ontvangen en
  ► ervaringen van mensen die bij leven een orgaan hebben afgestaan.

  Op basis van voortschrijdende kennis en techniek wil SBO een evenwichtig wetenschappelijk en juridisch klankbord bieden voor een periodieke herijking van de medische en maatschappelijke uitgangspunten van orgaandonatie waaronder medische protocollen, keurmerken en certificeringen en met name het hersendoodcriterium.

  SBO organiseert symposia en expertseminars om kennis en bewustwording onder zowel professionals als het publiek te vergroten.

  Uitgangspunt bij dit alles is het respect voor donoren, naaststaanden en ontvangers en hun respectievelijke materiële en immateriële behoeftes.

  In plaats van werving op basis van marketingcommunicatie, kiest SBO voor een individuele, vrije, bewuste en weloverwogen keuze van burgers op basis van evenwichtige, objectieve informatie met voldoende diepgang.

 • Categorieën