Stichting Bezinning Orgaandonatie SBO
Header

Welke regels voor orgaandonatie gelden voor een Nederlandse Staatsburger in het buitenland? De volgende passage is ontleend aan http://www.donorregister.nl/veelgestelde_vragen/wijzigingdoorgeven/ Blijft mijn keuze geldig als ik naar het buitenland verhuis? Als u naar het buitenland verhuist, wordt uw registratie in het Donorregister automatisch geblokkeerd. Deze is dan niet meer raadpleegbaar voor artsen. Registreren en raadplegen is …
Read more

De huidige wetgeving laat elke Nederlander de volledige vrijheid om zich al dan niet als donor te registreren. Omdat het aantal geregistreerde (potentiële) donoren in de praktijk tegenvalt, gaan al geruime tijd stemmen op om de Nederlandse wetgeving te veranderen in een meer dwingend systeem. Iedereen zou dan automatisch als donor geregistreerd staan, tenzij nadrukkelijk …
Read more

 • Terugbelverzoek

 • Aanbevolen

  Abele Reitsma over orgaandonatie

  Abele Reitsma over orgaandonatie

  Family7 interviewt Abele Reitsma over orgaandonatie in het programma Uitgelicht. Een interview voorbij ja of nee, voor of tegen: “Orgaandonatie en transplantatie vind ik heel mooi en knap, maar tegelijk onnatuurlijk.

 • Onderzoek en kennisoverdracht op basis van respect

  De Stichting Bezinning Orgaandonatie (SBO) bevordert onderzoek en kennisoverdracht inzake:

  ► sociale, psychologische, ethische, medische en juridische aspecten van orgaandonatie en transplantatie,
  ► het bewustzijn gedurende het stervensproces en de behoeftes van stervenden,
  ► het hersendoodcriterium,
  ► ervaringen van mensen die een donororgaan hebben ontvangen en
  ► ervaringen van mensen die bij leven een orgaan hebben afgestaan.

  Op basis van voortschrijdende kennis en techniek wil SBO een evenwichtig wetenschappelijk en juridisch klankbord bieden voor een periodieke herijking van de medische en maatschappelijke uitgangspunten van orgaandonatie waaronder medische protocollen, keurmerken en certificeringen en met name het hersendoodcriterium.

  SBO organiseert symposia en expertseminars om kennis en bewustwording onder zowel professionals als het publiek te vergroten.

  Uitgangspunt bij dit alles is het respect voor donoren, naaststaanden en ontvangers en hun respectievelijke materiële en immateriële behoeftes.

  In plaats van werving op basis van marketingcommunicatie, kiest SBO voor een individuele, vrije, bewuste en weloverwogen keuze van burgers op basis van evenwichtige, objectieve informatie met voldoende diepgang.

 • Categorieën