Stichting Bezinning Orgaandonatie SBO
Header

Bij buitenlands verblijf gelden buitenlandse regels voor orgaandonatie!

juni 9th, 2013 | Posted by admin in Actieve donorregistratie | Buitenland | Na het symposium | Orgaandonatie

Welke regels voor orgaandonatie gelden voor een Nederlandse Staatsburger in het buitenland?

De volgende passage is ontleend aan http://www.donorregister.nl/veelgestelde_vragen/wijzigingdoorgeven/

Blijft mijn keuze geldig als ik naar het buitenland verhuis?

Als u naar het buitenland verhuist, wordt uw registratie in het Donorregister automatisch geblokkeerd. Deze is dan niet meer raadpleegbaar voor artsen. Registreren en raadplegen is alleen mogelijk als u ingeschreven staat bij een Nederlandse gemeente. Tijdens uw verblijf in het buitenland gelden de wetten voor orgaan- en weefseldonatie van dat land. Op het moment dat u naar Nederland terugkeert en u weer laat inschrijven bij een Nederlandse gemeente, wordt uw registratie automatisch weer raadpleegbaar.

De volgende passage is ontleend aan http://www.transplantatiestichting.nl/vraag/mijn-registratie-geldig-het-buitenland

Is mijn registratie geldig in het buitenland?

Nee, de Nederlandse registratie is niet rechtsgeldig in het buitenland. Als iemand in het buitenland komt te overlijden, geldt in principe de buitenlandse wetgeving. Voor zover bekend, gaat men in het geval van een overleden buitenlandse toerist of bezoeker niet zonder meer over tot orgaanuitname, ook al is het in dat land wettelijk toegestaan. Gezien de gevoeligheid van het onderwerp is er altijd eerst overleg met de naaste familie.
Als iemand voor een langere periode in het buitenland verblijft, kunnen de zaken anders liggen. Ieder land heeft zijn eigen wetten op het gebied van orgaan- en weefseldonatie. Bij verhuizing naar het buitenland, als dit kenbaar wordt gemaakt bij de gemeente, wordt de registratie in het Donorregister automatisch niet meer raadpleegbaar. De registratie wordt dus niet verwijderd, maar alleen opgeschort. Maar op het moment dat iemand weer terug komt naar Nederland en zich laat inschrijven bij de gemeente, dan krijgt het donorregister automatisch een bericht van de gemeente en wordt de registratie weer geldig.

Naschrift van de SBO-webredactie:

Tijdens verblijf in het buitenland kan het aanbeveling verdienen een ondertekende persoonlijke verklaring bij de reisdocumenten te dragen, zoals:

http://lifeguardianfoundation.org/pdfs/newcard_web.pdf

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 You can leave a response, or trackback.

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

 • Aanbevolen

  Abele Reitsma over orgaandonatie

  Abele Reitsma over orgaandonatie

  Family7 interviewt Abele Reitsma over orgaandonatie in het programma Uitgelicht. Een interview voorbij ja of nee, voor of tegen: “Orgaandonatie en transplantatie vind ik heel mooi en knap, maar tegelijk onnatuurlijk.

 • Terugbelverzoek

 • Onderzoek en kennisoverdracht op basis van respect

  De Stichting Bezinning Orgaandonatie (SBO) bevordert onderzoek en kennisoverdracht inzake:

  ► sociale, psychologische, ethische, medische en juridische aspecten van orgaandonatie en transplantatie,
  ► het bewustzijn gedurende het stervensproces en de behoeftes van stervenden,
  ► het hersendoodcriterium,
  ► ervaringen van mensen die een donororgaan hebben ontvangen en
  ► ervaringen van mensen die bij leven een orgaan hebben afgestaan.

  Op basis van voortschrijdende kennis en techniek wil SBO een evenwichtig wetenschappelijk en juridisch klankbord bieden voor een periodieke herijking van de medische en maatschappelijke uitgangspunten van orgaandonatie waaronder medische protocollen, keurmerken en certificeringen en met name het hersendoodcriterium.

  SBO organiseert symposia en expertseminars om kennis en bewustwording onder zowel professionals als het publiek te vergroten.

  Uitgangspunt bij dit alles is het respect voor donoren, naaststaanden en ontvangers en hun respectievelijke materiële en immateriële behoeftes.

  In plaats van werving op basis van marketingcommunicatie, kiest SBO voor een individuele, vrije, bewuste en weloverwogen keuze van burgers op basis van evenwichtige, objectieve informatie met voldoende diepgang.

 • Categorieën