Stichting Bezinning Orgaandonatie SBO
Header

Author Archives: Abele Reitsma

Schaf donorformulier af

februari 12th, 2018 | Posted by Abele Reitsma in Actieve donorregistratie - (1 Comments)

Patiënten op transplantatiewachtlijsten zijn het meest gebaat bij senatoren die tegen actieve donorregistratie stemmen. Dan ontstaan de noodzaak en de vrijheid om de donorregistratie over een andere boeg te gooien. De belangrijkste innovatie kan alleen maar doorgaan na het wegstemmen van het wetsvoorstel van D66-Kamerlid Dijkstra: het opheffen van het donorformulier. Niet eerder was orgaandonatie …
Read more

Haal orgaandonatie uit de morele sfeer

februari 9th, 2018 | Posted by Abele Reitsma in Actieve donorregistratie - (8 Comments)

De wetswijziging van Pia Dijkstra klopt niet met ontwikkelingen in voorlichting en gespreksvoering. Als wetgeving dwingend moet zijn, laat de overheid dan beginnen met het invoeren van een verplicht persoonscertificaat voor donatie-gespreksvaardigheden. Mensen op wachtlijsten en burgers die hun gewetensvrijheid willen behouden, zijn hier allebei mee geholpen. Als ik een antwoord nodig heb van iemand, …
Read more

Een stap vooruit, drie achteruit

oktober 17th, 2016 | Posted by Abele Reitsma in Donor ja of nee | Hersendood | Orgaandonatie - (0 Comments)

Het ministerie van VWS heeft de website orgaandonatie.nu op twee punten aangepast. Dat schrijft het ministerie in een beroepschrift van 3 oktober 2016 aan het College van Beroep van de Stichting Reclame Code. Aanleiding is een uitspraak van de Reclame Code Commissie op 8 september 2016 in dossier 2016/00445. Deze uitspraak is op 8 november 2016 …
Read more

 • Aanbevolen

  Abele Reitsma over orgaandonatie

  Abele Reitsma over orgaandonatie

  Family7 interviewt Abele Reitsma over orgaandonatie in het programma Uitgelicht. Een interview voorbij ja of nee, voor of tegen: “Orgaandonatie en transplantatie vind ik heel mooi en knap, maar tegelijk onnatuurlijk.

 • Terugbelverzoek

 • Onderzoek en kennisoverdracht op basis van respect

  De Stichting Bezinning Orgaandonatie (SBO) bevordert onderzoek en kennisoverdracht inzake:

  ► sociale, psychologische, ethische, medische en juridische aspecten van orgaandonatie en transplantatie,
  ► het bewustzijn gedurende het stervensproces en de behoeftes van stervenden,
  ► het hersendoodcriterium,
  ► ervaringen van mensen die een donororgaan hebben ontvangen en
  ► ervaringen van mensen die bij leven een orgaan hebben afgestaan.

  Op basis van voortschrijdende kennis en techniek wil SBO een evenwichtig wetenschappelijk en juridisch klankbord bieden voor een periodieke herijking van de medische en maatschappelijke uitgangspunten van orgaandonatie waaronder medische protocollen, keurmerken en certificeringen en met name het hersendoodcriterium.

  SBO organiseert symposia en expertseminars om kennis en bewustwording onder zowel professionals als het publiek te vergroten.

  Uitgangspunt bij dit alles is het respect voor donoren, naaststaanden en ontvangers en hun respectievelijke materiële en immateriële behoeftes.

  In plaats van werving op basis van marketingcommunicatie, kiest SBO voor een individuele, vrije, bewuste en weloverwogen keuze van burgers op basis van evenwichtige, objectieve informatie met voldoende diepgang.

 • Categorieën